Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zie je op deze pagina een fout of is iets onduidelijk? Of heb je een vraag of zorg? Neem dan contact op via deze pagina

Privacyverklaring De Fotohoeve.nl

Mijn gegevens:

Niels Wouda
De Fotohoeve.nl
Dorrestijn-plantsoen 44
6866 EA Heelsum

(Geen bezoekadres)
Eigenaar & fotograaf: Niels Wouda
Functionaris Gegevensbescherming: Niels Wouda
Telefoonnummer: 06 522 64 666
E-mail: info@defotohoeve.nl
De Fotohoeve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
KvK: 63202549

Voor onze Algemene voorwaarden, klik hier

Welke gegevens heb ik van u nodig en hoe gebruik ik die?

U wilt dat ik foto’s maak van iets of iemand in uw opdracht. Om contact met mij op te nemen, kunt u mij bereiken via de telefoon, WhatsApp, e-mail of mijn contactformulier. In dat proces deelt u uw e-mailadres en/of telefoonnummer en uw voor- en/of achternaam. Deze gegevens heb ik logischerwijs nodig om tijdens de opdracht met u in contact te blijven.

Na ons eerste contact voor een fotosessie sla ik uw e-mailadres en/of telefoonnummer op in mijn beveiligde telefoon & computer.

Deze basisgegevens gebruik ik onder de AVG-grondslag ‘Wettelijke plicht’ voor mijn boekhouding en onder de grondslag ‘Toestemming’ omdat u contact met mij opneemt voor mijn diensten.

Volgens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens moeten toestemmingen aan bepaalde criteria voldoen:

  • Vrijelijk gegeven: U mag niet onder druk worden gezet om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft.
  • Ondubbelzinnig: Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling, zoals een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring.
  • Geïnformeerd: Ik moet u informeren over mijn identiteit, het doel van de gegevensverwerking, welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en uw recht om de toestemming in te trekken, in begrijpelijke taal.
  • Specifiek: Toestemming moet gelden voor een specifieke verwerking en doel. Als ik meerdere doeleinden heb, zal ik u daarover informeren en om afzonderlijke toestemming vragen.
  • Intrekking: Het moet even gemakkelijk zijn om de toestemming in te trekken als het was om deze te geven.

Ik gebruik uw gegevens nooit openbaar en sla ze niet vrij toegankelijk extern online op. Uw naam gebruik ik alleen voor contact en op de factuur. In mijn fotobewerkingssysteem werk ik alleen met uw voornaam en de datum van de fotosessie, zodat ze niet tot u te herleiden zijn door derden, bijvoorbeeld na een inbraak in mijn pand.

De foto’s die ik maak, staan tijdelijk extern op een beveiligde server voordat ze naar beveiligde schijven elders worden verplaatst. Zo heb ik altijd uw foto’s, zelfs na bijvoorbeeld brand of waterschade.

Hoelang bewaar ik uw gegevens?

Ik werk nooit met een mailinglijst, dus u ontvangt geen reclame van mij via deze weg. Onze correspondentie is altijd gericht op uw vragen of mijn diensten. U neemt altijd als eerste contact met mij op, en uw voornaam en telefoonnummer en/of e-mailadres worden opgeslagen in mijn beveiligde systemen. Ik bewaar deze gegevens onbeperkt, omdat u als klant altijd kunt terugkomen met vragen of voor een vervolg fotosessie. Ik moet u dan kunnen bereiken. Momenteel is er geen termijn voor het bewaren van deze gegevens, maar als de wetgeving verandert, zal ik hieraan voldoen.

Deze gegevens bewaar ik onder de AVG-grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’. Het is in uw belang dat ik u kan bereiken voor vragen over de fotosessie, openstaande betalingen en toekomstige fotosessies.

Deel ik uw gegevens?

Ik verstrek uitsluitend informatie aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaar ik de gemaakte foto’s?

Ik streef ernaar de foto’s binnen 2 weken aan u te leveren. Vervolgens blijven de originele bestanden, samen met de bewerkte bestanden (foto’s), nog 3 weken op mijn beveiligde pc staan. Dit omdat u als klant nog aanpassingen aan de foto’s kunt laten maken, zoals kleuraanpassingen, het verwijderen van storende elementen, of het toevoegen van effecten.

Na 3 weken blijft deze mogelijkheid bestaan, maar gaan alle in uw opdracht gemaakte bestanden naar een externe beveiligde harde schijf, die alleen wordt aangesloten om bestanden te verzenden.

Ik bewaar de foto’s momenteel maximaal 3 jaar. Dit stelt mij in staat om u de foto’s opnieuw te leveren als u ze verliest. Momenteel is er geen officiële termijn voor het bewaren van de foto’s, maar als de wetgeving verandert, zal ik hieraan voldoen. Ik breng alleen kosten in rekening voor een USB-stick en verzendkosten.

Wilt u dat ik de foto’s niet voor u bewaar? Dan is bellen, mailen of WhatsApp voldoende om dit door te geven.

De regels om ‘Gerechtvaardigd belang’ te mogen toepassen, volgens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

  1. Gerechtvaardigd belang: Ten eerste moet het gaan om een gerechtvaardigd belang. Dit belang moet rechtmatig, voldoende duidelijk verwoord en ook echt aanwezig zijn. Dat is zo wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om mijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
  2. Noodzakelijkheid: Ten tweede moet de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Ik toets de verwerking aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit om ervoor te zorgen dat het doel van de verwerking in verhouding staat tot de inbreuk voor u als betrokkene.
  3. Afweging van belangen: Ten derde maak ik een afweging tussen mijn belangen en uw belangen. Ik neem maatregelen om ervoor te zorgen dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan mijn gerechtvaardig

d belang. Dit betekent onder meer dat ik de gegevens niet langer bewaar dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Hoe beveilig ik mijn systemen?

Ik gebruik op mijn pc’s waarop ik e-mail verwerk en foto’s bewerk Windows 10 PRO met altijd de laatste updates. Verder gebruik ik een virusscanner en een anti-malwarescanner. Om lastiger te zijn voor hackers, gebruik ik een professionele VPN-service. Op mijn bedrijfstelefoon gebruik ik ook een virusscanner en een anti-malwarescanner, evenals een VPN-service.

Natuurlijk is op alle systemen een wachtwoord nodig om in te loggen, en op de pc’s is een wachtwoord nodig voor elke aanpassing aan het systeem. De firewall is overal correct ingesteld en actief.

Mijn website www.DeFotohoeve.nl

Mijn website accepteert alleen SSL – HTTPS-verkeer, te herkennen aan het groene slotje met de groene tekst.

Ik plaats alleen cookies na uw toestemming en respecteer uw ‘Do Not Track’-optie van uw browser, indien beschikbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@defotohoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) geheel zwart en onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De meeste informatie op deze pagina komt van www.charlotteslaw.nl en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Niets is echter direct gekopieërd, alleen gebruikt ter naslag en controle.

Ziet u op deze pagina een fout of is iets onduidelijk? Of heeft u een vraag of zorg? Neem dan contact met ons op via deze pagina

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

Contact formulier:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

KVK nummer: 63202549
BTW nummer: NL001852210B21
IBAN: NL23 INGB 0008 2940 76
T.n.v.: De Fotohoeve.nl

info@defotohoeve.nl
06 522 64 666

Ik heb geen studio
Ik maak geen pasfoto’s

Adres:
De Fotohoeve.nl
Dorrestijn-plantsoen 44
6866 EA Heelsum
Gelderland, Nederland

(Geen bezoek adres,
geen studio)


© 2011 – 2024 Alle rechten voorbehouden DeFotohoeve.nl | KvK: 63202549

De Fotohoeve.nl - Fotograaf aan huis
5.0
Gebaseerd op 103 recensies
×
js_loader